Varmvatten och värme

Information värme och
vatten

Varm och kallvatten

Samfällighetens ansvar för varm- och kallvatten sträcker sig
fram till avlämningspunkt i respektive fastighet. Med avlämningspunkt avses
vattenmätarna för varm- och kallvatten inkl. konsol. Därefter ansvarar
respektive fastighetsägare för vattenledningarna, kopplingar, blandare etc.
Dock kan en felkopplad diskmaskin/tvättmaskin eller en trasig blandare (dåliga
backventiler) innebära att du som enskild fastighetsägare och närliggande
grannar kan få problem med varmvattentillförseln. Kallvattnet har högre tryck
än varmvattnet i våra ledningar och i det fall en blandares (främst
termostatblandare) backventiler är dåliga/trasiga så pressas kallvatten genom
blandaren och ut i varmvattennätet. I det fall du upplever problem att få
varmvatten och ej får upp varmvattnet till en tillräckligt hög temperatur är
det med största sannolikhet en blandares backventiler i din eller närliggande
fastighet som är trasiga. Börja då att felsöka din egen fastighet och prata därefter
med dina grannar. I det fall ni ej lyckas lösa problematiken tillsammans så får
ni ta kontakt med er kontaktman eller styrelsen.

Steg för felsökning

 1. Spola länge i kranen (ett par minuter) och
  mät temperaturen, i det fall temperaturen ej kommer upp till minst cirka 50
  grader är det förmodligen något fel. Prova med flera olika kranar!
 2. Stäng av alla dina kranar (inkl.
  diskmaskiner, tvättmaskiner) och kontrollera i det fall dina vattenmätare står
  helt stilla. Läs gärna av dina vattenmätare ifall du ska åka iväg (minst några
  timmar) och kontrollera ifall de har samma värden när du kommer hem. Gå vidare
  till steg 4 ifall din förbrukning i varmvattenmätare backar och kallvattnet
  ökar.
 3. Om dina vattenmätare står still kan du
  prata med dina grannar i samma huslänga och kontrollera med dem ifall de
  upplever samma problematik och be dem felsöka enligt dessa steg.
 4. Om du/ni nu identifierar en fastighet där
  varmvattenmätaren backar och kallvattnet ökar även fast allt vatten i
  fastigheten är avstängt är det faktiskt relativt enkelt att hitta vart
  problemet finns. Börja med att ej använda något vatten i fastigheten i minst
  1-2 timmar. Gå sedan runt i huset till alla tappställen och vitvaror som har
  både varm- och kallvatten kopplat till sig. Känn på vattenrören som leder till
  aktuellt tappställe eller maskin. Temperaturen på vattenrören eller blandaren
  ska normalt sett vara rumstempererat. I det fall det är betydligt kallare (kan
  tom. vara kondens på rören) så har du hittat felet. Antingen är vitvaran
  felaktigt inkopplad eller så är backventilerna i blandaren trasiga.
 5. Med största sannolikhet har du hittat en
  termostatblandare i ett badrum/tvättstuga som är problemet. I det fall det är
  en modern blandare räcker det förmodligen med att endast köpa nya backventiler
  och byta, annars gäller det att införskaffa en ny blandare. Glöm inte att
  stänga av vattenkranarna till vattentillförseln innan bytet. I det fall du är
  minsta osäker ska du kontakta en VVS-firma. En felaktig reparation eller
  montering kan leda till stora vattenskador!
 6. Detta steg behöver du förmodligen aldrig
  komma till. Men om du fortfarande har problem med varmvattentillförseln och ej
  fått någon framgång med ovanstående steg så får du kontakta styrelsen för att
  få hjälp.

Samtliga ovanstående steg är ingenting som samfälligheten
bekostar, du som egen fastighetsägare ansvarar för detta. Men eftersom det kan
påverka övriga samfällighetsmedlemmar så är det viktigt att alla hjälps åt och
säkerställer att sina VVS-installationer är korrekta och fungerande.

Problematiken med varmvattentillförseln som beskrivs ovan är ingenting som är unikt i vår samfällighet. Problematiken uppenbarar sig i många andra samfälligheter, bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. Ovanstående felsökningssteg har testats av samfällighetsmedlemmar och styrelsen, i samtliga fall har felsökningen snabbt resulterat i att en termostatblandare med dåliga backventiler identifierats och berörd fastighetsägare har skyndsamt löst detta.

Värme

Samfällighetens ansvarar för värmetillförseln till
respektive fastighet. Respektive fastighetsägare ansvarar för ledningar,
element, termostater osv. inne i sitt eget hus.

Det ska vara möjligt att kunna ha en
maximal inomhustemperatur på cirka 22 grader i våra radhus. Bottenplanet i
suterrängradhusen kan ev. vara lite lägre eftersom det är en oisolerad
bottenplatta. Snabba temperatursvängningar innebära att värmesystemet ej hinner
ställa om sig och att det är svårt att uppnå angiven temperatur emellanåt.
Inomhustemperaturen ska mätas minst en meter in i rummet och 1 meter ovanför
golvet.

I det fall du ej kan uppnå en inomhustemperatur på cirka 22
grader så behöver du se över nedanstående delar innan du tar kontakt med din
kontaktman eller styrelsen för vidare felsökning och åtgärder.

 • Är det fri luftomsättning kring dina element?
  • Elementen behöver vara fria från möbler, kläder
   osv. för att de ska kunna verka optimalt.
 • Lufta dina element
  • Har du luftat dina element? Det rekommenderas
   att genomföra detta minst en gång per år under höst/vintersäsongen.
 • Är dina termostater i bra skick?
  • Gamla eller trasiga termostater innebär att
   flödet ej blir korrekt i aktuellt element.
 • Är fönsterna/dörrarna bytta eller hur är
  tätningslisterna?

  • Äldre dörrar och fönster har sämre isolerförmåga
   än moderna. Även tätningslisterna spelar stor roll för isolerförmågan. Är dina
   fönster, dörrar och tätningslister i gott skick? Kolla även tätningslisterna
   till din eventuella vindslucka!
 • Ventilation
  • Är din ventilation korrekt inställd? När
   rengjordes och injusterades din ventilation senast? En för hög luftomsättning
   innebär att värmesystemet och elementen ej hinner med att värma upp
   tillräckligt snabbt.

I det fall det finns brister i ovanstående punkter så påverkar
det din inomhustemperatur ganska stort. Ett element som sitter bakom en
skjutgarderob, en soffa som står för nära ett element, en dålig termostat på
ett element och dåliga tätningslister i några fönster eller dörrar kan
resultera i att du hamnar flera grader lägre än den möjliga
inomhustemperaturen.