Styrelse, kontaktmän, revisorer och valberedning

I enlighet med föreningens stadgar måste förslag  från föreningens medlemmar, för att kunna behandlas och beslutas vid stämman lämnas som en skriftlig motion innan beslut fattas av stämman.

Motioner skall lämnas i föreningens brevlåda på gemensamhetsbyggnaden, Axel swartlings gata 220.

Styrelsens adress: Axel swartlings gata 220, 60377 Norrköping.

Gemensam e-post till styrelsen:

info@kv-slagverket.se


Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Richard Dahlgren ASG 38
Sekreterare:  Agneta Andersson ASG 192
Kassör: Harriet Lindgren ASG 130
Ledamot/vice ordf. Mattias Sahlin  ASG 42
Ledamot: Jenny Soyl ASG 122
Suppleant: Semir Drocic ASG 164
Suppleant: Jan Pettersson ASG 106
Suppleant: Lars Tellgren ASG 10


Kontaktpersoner i området:

Området är indelat i åtta stycken kontaktmannaområden.

Områden ses inom parentes under respektive person.

ASG 4 Henrik Påhlsson 
(ASG 2-36)
ASG 50 Jan Pålsson
(ASG 38-74)
ASG 90 Sören Berggren
(ASG 76-100)
ASG 120 Mikael Edoff
(ASG 102-120)
ASG 130 Christer Lindgren
(ASG 122-146)
ASG 154 Fredrik Smedberg
(ASG 148-166)
ASG 174 Joakim Ahlström
(ASG 168-190)
ASG 206 Göran Olsson
(ASG 192-210)


Revisorer:

Margareta Forsman ASG 72
Fredrik Landers ASG 58

Revisorsuppleant:

Lena Nilsson ASG 126


Valberedning:

Lena Andersson ASG 156
Maria Sundberg-Bosk ASG 202
Torbjörn Lundström ASG 6