Välkommen till Samfälligheten Slagverket.

6 nov 2020

Pga coronarestriktionerna så är ”Möt styrelse”-träffarna i Samfällighetens expedition på ASG 220 tills vidare inställda.

7 okt 2020

Ny samlingsplats för höststädningen. Vi samlas på parkeringen utanför Asg 220 – samfällighetens expedition.

Samma tid dvs lördag 24 okt 2020 kl 09:00.

2 sept 2020

Nytt informationsbrev – se ”Information sept 2020” under ”Nyheter och Aktuell information”:

Några rubriker från informationsbrevet:

  • Höststädning blir 24 oktober kl 09.00. Samling hos respektive kontakman.
  • Expeditionstid för medlemmarna i vår lokal på ASG 220.
  • Parkering. Kom ihåg att nya P-kort gäller från 1 sept 2020.

Fiber:

I dagsläget vet vi följande. Vi uppdaterar när vi vet mer.
3 aug 2020 börjar Openinfra att installer fiberboxar i vår samfällighet. All planering och installation görs av Openinfra. Openinfra kontaktar de fastighetsägare som beställt fiber för överenskommelse om installationsdag.
Samfälligheten är inte inblandad i denna process.
Vid frågor hänvisas till Openinfra direkt.

Årsmöte:

Årsmöte 2020 blir torsdagen 11 juni kl 19:00. Se vidare under ”Städdag & Årsmöte & Planeringar”

Städdag:

Städdagen våren 2020 är planerad till lördagen den 25 april.

Med anledning av Coronapademin har styrelsen beslutat att ställa in städdagen för våren 2020. Se vidare ”Information_april_2020” under ”Nyheter och aktuell info”.

Info parkering: 

Med start från och med 2019-09-01 så krävs det parkeringstillstånd för utomhusparkeringarna i vår samfällighet.

Info fiber:

Styrelsen har fått in in del funderingar från Stadsnätsbolagets erbjudande om fiber, på denna sida finner ni vanliga frågor och svar som berör samfälligheten: http://kv-slagverket.se/?page_id=365

Senast uppdaterad:

Hemsidan uppdaterad: 2020-11-06 med info om inställda ”Möt styrelse”-träffar.