Kabel TV och Bredband

Vi har avtal med Com Hem i Samfälligheten.

Kabel TV

Vi har tecknat ett basutbud (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, FOX, SVT24, Kunskapskanalen och TLC) till varje fastighet. Det går även bra att teckna fler kanaler utöver basutbudet genom att beställa detta från Com Hem.

Ändring i comhems kabel-tv

Comhem har meddelat att man 26 maj 2020 kommer att sluta sända analog TV och därefter enbart digital TV.

Det analoga abonnemangsfria basutbudet kommer att ersättas av ett digitalt abonnemangsfritt basutbud med följande kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11, ATG Live och eventuella lokala kanaler.

För mer information och hur man ställer in sin TV finns på Comhems följande länkar:

https://www.comhem.se/fastighetsagare/text-till-boende

https://comhem-assets.azureedge.net/2zxwgcm7u48q/4sYfTlQtBaFvf922IpWP4K/44ed0ec904ed21047149f27389c37d23/Brev_till_boende_KAAKW.pdf

https://comhem.se/natverks-id

Bredband/Telefoni

Det går att få från 50mbit/s och uppåt via Com Hem.

För att komma i kontakt med någon på Com Hem kundservice:

Länk till Com Hem hemsida.