Garage & P-platser

Allmänna regler vid P-platser och inom området.

Regler utomhus:
 • Det är inte tillåtet att parkera på gräsmattor.
 • Det är inte tillåtet att parkera på gångvägar, (endast vid i och urlastning) med max 15 minuter.
 • Parkeringsrutor är avsedda för personbilar, inte lastbilar m.m.
 • Det är inte tillåtet att parkera avställda fordon
 • Firmabilar undanbedes ta upp plats för ev. besökare i vårt område.
 • Vi ser helst att man ställer in den egna bilen i garaget så alla får plats.
 • Var noggrann med att följa den hastighet som råder, max 10 km i timmen.

För allas trevnad och säkerhet vill vi att detta efterlevs!

Som bevakningstjänst anlitas idag (Q-park) , https://www.q-park.se/

Regler som gäller i garage.
 • Man får inte bedriva reparationsarbeten i yrkesmässig form.
 • Man får inte tända eller medföra eld i garagen.
 • Man får inte bunkra upp bensin eller kemikalier.
 • Man får inte ladda batterier i garaget.
 • Man får bara använda sin garageplats för avsett ändamål som att parkera sin bil i.

I övrigt med garagen se till att porten är låst efter er, för att minska stöldrisken.

Tips för er med portautomatik!

När dörren inte stänger utan går upp ca en halvmeter från marken. Kolla så inget är i vägen nedtill, mer vanligt på vintertid. Porten är tryckkänslig och en säkerhet finns att den ska öppna igen om något kommer i kläm.