Städdag & Årsmöte & Planeringar

Årsmöte och vår och höststädning med tillhörande planering presenteras här inför de aktuella datumen.

År 2020.

Höststädning. 24 oktober kl 09.00. Samling hos respektive kontaktman.

Årsmöte: Torsdag 11 juni kl 19:00. Plats: Gräsplanen vid ASG 74, vid regn i storgaraget. – Se vidare länk nedan ”Kallelse  årsstämma 2020” vilket också har delats ut.

Kallelse-årsstämma-2020

Vårstädning: Lördag 25-april

Med anledning av Coronapademin har styrelsen beslutat att ställa in städdagen för våren 2020.

Städning storgarage_2020

Vad som gäller på städdagarna!

Man ses hos respektive kontaktmän med början kl. 09:00, arbetet pågår tills det planerade arbetet är utfört. Vilket oftast brukar vara klart runt lunchtiden, kan dock variera vilket är bra om man har en återkoppling med kontaktmännen för att stämma av.

  • Kontaktmännen leder och fördelar arbetsuppgifterna.
  • Alla medlemmar i samfälligheten är gemensamt delägare i och därmed också underhållsansvariga för samtliga ytor och anläggning inom kvarteret som ej är enskild fastighetsägares egendom. Som exempelvis lekplatser, garage m.m. Där av ser vi helst att alla också är med på städdagen.
  • I container kastas bara avsett skräp, som trädgårdsavfall och dylikt som har med städdagen att göra.

OBS!

Håll kontakt med er kontaktperson för er huslänga, så att de prioriterade arbeten blir gjorda i tid. Kontaktmannen har en checklista över vad som skall göras.