Nyheter & Aktuell information

På denna sida publicerar styrelsen vad som är på gång inom samfälligheten.

Aktuell info:

2 dec 2020

Som anges i informationsbrevet för december 2020, se nedan, så redovisar varje hushåll sin vattenförbrukning för 2020. Instruktion för hur man läser av vattenmätarna samt en blankett för redovisning finns här. Detta pga coronaläget.

Instruktion för avläsning vattenförbrukning

6 nov 2020

Pga coronarestriktionerna så är ”Möt styrelse”-träffarna i Samfällighetens expedition på ASG 220 tills vidare inställda.

26 mars 2020:

Angående avdrag för vatten/värmeavräkning

Som de flesta nog har uppmärksammat så stämmer inte avdragen som gjorts på avierna med det tidigare utskickat brev. Det som hänt är följande:

Riksbyggen gjorde avräkningen klar och skickade ut brev till medlemmarna. Då visade det sig att två avläsningar var felavlästa och rättelse skedde på dessa två avräkningar.

Det fick till följd att avräkningarna för alla måste justeras vilket gör en differens på avräkningarna på mellan 20 kr och 23 kr. Det som står på avin är alltså det riktiga beloppet.

10 mars 2020: OBS! Vi har uppmärksammat fel på avierna för april. Avdrag eller tillägg avseende vattenavräkningen har inte kommit med på aprilavin.

RIksbyggen kommer att göra om aviseringen och nya riktiga avier kommer att gå ut så snart som möjligt.

1 mars 2020: Se under ”Kabel TV och bredband” om Comhems ändring av kabel TV.

Nyhetsbrev:

Information_dec_2020

Information_sept_2020

Information_april_2020

Information_mars_2020

Information februari 2020

Information till medlemmarna augusti 2018