Varmvatten och värme

Information värme och vatten

Regler för arbete med vatten och värme Regler arbete vvs Varm och kallvatten Samfällighetens ansvar för varm- och kallvatten sträcker sig fram till avlämningspunkt i respektive fastighet. Med avlämningspunkt avses vattenmätarna för varm- och kallvatten inkl. konsol. Därefter ansvarar respektive fastighetsägare för vattenledningarna, kopplingar, blandare etc. Dock kan en felkopplad diskmaskin/tvättmaskin eller en trasig blandare (dåliga backventiler) innebära att du som enskild fastighetsägare och närliggande grannar kan få problem med varmvattentillförseln. Kallvattnet har högre tryck än varmvattnet i våra ledningar och i det fall en blandares (främst termostatblandare) backventiler är dåliga/trasiga så pressas kallvatten genom blandaren och ut i varmvattennätet. I det fall du upplever problem att få varmvatten och ej får upp varmvattnet till en tillräckligt hög temperatur är det med största sannolikhet en blandares backventiler i din eller närliggande fastighet som är trasiga. Börja då att felsöka din egen fastighet och prata därefter med dina grannar. I det fall ni ej lyckas lösa problematiken tillsammans så får ni ta kontakt med er kontaktman eller styrelsen. Steg för felsökning
 1. Spola länge i kranen (ett par minuter) och mät temperaturen, i det fall temperaturen ej kommer upp till minst cirka 50 grader är det förmodligen något fel. Prova med flera olika kranar!
 2. Stäng av alla dina kranar (inkl. diskmaskiner, tvättmaskiner) och kontrollera i det fall dina vattenmätare står helt stilla. Läs gärna av dina vattenmätare ifall du ska åka iväg (minst några timmar) och kontrollera ifall de har samma värden när du kommer hem. Gå vidare till steg 4 ifall din förbrukning i varmvattenmätare backar och kallvattnet ökar.
 3. Om dina vattenmätare står still kan du prata med dina grannar i samma huslänga och kontrollera med dem ifall de upplever samma problematik och be dem felsöka enligt dessa steg.
 4. Om du/ni nu identifierar en fastighet där varmvattenmätaren backar och kallvattnet ökar även fast allt vatten i fastigheten är avstängt är det faktiskt relativt enkelt att hitta vart problemet finns. Börja med att ej använda något vatten i fastigheten i minst 1-2 timmar. Gå sedan runt i huset till alla tappställen och vitvaror som har både varm- och kallvatten kopplat till sig. Känn på vattenrören som leder till aktuellt tappställe eller maskin. Temperaturen på vattenrören eller blandaren ska normalt sett vara rumstempererat. I det fall det är betydligt kallare (kan tom. vara kondens på rören) så har du hittat felet. Antingen är vitvaran felaktigt inkopplad eller så är backventilerna i blandaren trasiga.
 5. Med största sannolikhet har du hittat en termostatblandare i ett badrum/tvättstuga som är problemet. I det fall det är en modern blandare räcker det förmodligen med att endast köpa nya backventiler och byta, annars gäller det att införskaffa en ny blandare. Glöm inte att stänga av vattenkranarna till vattentillförseln innan bytet. I det fall du är minsta osäker ska du kontakta en VVS-firma. En felaktig reparation eller montering kan leda till stora vattenskador!
 6. Detta steg behöver du förmodligen aldrig komma till. Men om du fortfarande har problem med varmvattentillförseln och ej fått någon framgång med ovanstående steg så får du kontakta styrelsen för att få hjälp.
Samtliga ovanstående steg är ingenting som samfälligheten bekostar, du som egen fastighetsägare ansvarar för detta. Men eftersom det kan påverka övriga samfällighetsmedlemmar så är det viktigt att alla hjälps åt och säkerställer att sina VVS-installationer är korrekta och fungerande. Problematiken med varmvattentillförseln som beskrivs ovan är ingenting som är unikt i vår samfällighet. Problematiken uppenbarar sig i många andra samfälligheter, bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. Ovanstående felsökningssteg har testats av samfällighetsmedlemmar och styrelsen, i samtliga fall har felsökningen snabbt resulterat i att en termostatblandare med dåliga backventiler identifierats och berörd fastighetsägare har skyndsamt löst detta. Värme Samfällighetens ansvarar för värmetillförseln till respektive fastighet. Respektive fastighetsägare ansvarar för ledningar, element, termostater osv. inne i sitt eget hus. Det ska vara möjligt att kunna ha en maximal inomhustemperatur på cirka 22 grader i våra radhus. Bottenplanet i suterrängradhusen kan ev. vara lite lägre eftersom det är en oisolerad bottenplatta. Snabba temperatursvängningar innebära att värmesystemet ej hinner ställa om sig och att det är svårt att uppnå angiven temperatur emellanåt. Inomhustemperaturen ska mätas minst en meter in i rummet och 1 meter ovanför golvet. I det fall du ej kan uppnå en inomhustemperatur på cirka 22 grader så behöver du se över nedanstående delar innan du tar kontakt med din kontaktman eller styrelsen för vidare felsökning och åtgärder.
 • Är det fri luftomsättning kring dina element?
  • Elementen behöver vara fria från möbler, kläder osv. för att de ska kunna verka optimalt.
 • Lufta dina element
  • Har du luftat dina element? Det rekommenderas att genomföra detta minst en gång per år under höst/vintersäsongen.
 • Är dina termostater i bra skick?
  • Gamla eller trasiga termostater innebär att flödet ej blir korrekt i aktuellt element.
 • Är fönsterna/dörrarna bytta eller hur är tätningslisterna?
  • Äldre dörrar och fönster har sämre isolerförmåga än moderna. Även tätningslisterna spelar stor roll för isolerförmågan. Är dina fönster, dörrar och tätningslister i gott skick? Kolla även tätningslisterna till din eventuella vindslucka!
 • Ventilation
  • Är din ventilation korrekt inställd? När rengjordes och injusterades din ventilation senast? En för hög luftomsättning innebär att värmesystemet och elementen ej hinner med att värma upp tillräckligt snabbt.
I det fall det finns brister i ovanstående punkter så påverkar det din inomhustemperatur ganska stort. Ett element som sitter bakom en skjutgarderob, en soffa som står för nära ett element, en dålig termostat på ett element och dåliga tätningslister i några fönster eller dörrar kan resultera i att du hamnar flera grader lägre än den möjliga inomhustemperaturen.   Instruktion för användning av värmesystemet
 1. Öppna ventilerna på elementen i varje rum, detta för att vara säker på att få cirkulation i elementen i samtliga rum.
 2. Ställ termostatvredet (temperaturregulatorn) på mitten, svart punkt, mellan rött och blått.
 3. Temperaturregulatorn känner av temperaturen på platsen där den sitter och påverkar då ventilen (den som sitter på rörslingan vid golvet) att öppna om det är kallare än 20 grader och stänger om det är varmare än 20 grader. Detta sker på varje plan man har temperaturregulator.
 4. Temperaturen i de övriga rummen på våningen blir densamma som vid temperaturregulatorn. Ju mer man stänger ventilen på elementen i de övriga rummen på våningen ju lägre temperatur blir det i det specifika rummet.
 5. Vill man höja rumstemperaturen ökar man på temperaturregulatorn, så höjs temperaturen motsvarande i alla rummen på det planet.